Txomin Garmendia

Txomin Garmendia

Koplak eta bertsoak

2017-06-06

Koplak eta bertsoak - Oraindik-orain neska gazte bat etorri zait etxera, estudiatzen zebillela-ta, esamiñetan, eta galdera batzuk egin nai zizkidala; alegia, koplak eta bertsoak zer alde zuten eta abar. Gutxi [...]

ARRIDURA BAT

2015-03-17

2014ko azaroaren 3’an zan, Billabonako denda batean musulman batekin egokitu nintzan; burua estaltzen zion zapiak ezagun zun nungo arraza zan. Dendariarekin guk bezela euskaraz itzegiten zunez, arritu nintzan eta galdetu [...]

Bertsolaritzan asarreak

2014-12-08

Bertsolariak ez gara inor baiño santuagoak, guk ere izaten ditugu gure asarrealdiak; zorionez, geienetan asarre ariñak ditugu ordea. Ezagutzen ditugun nabarmenenekin osatu nai nuke nire berriketaldi au. Azpeitiko premio edo [...]